Nyheter

Uppstart Arvika Gjuteri

  • Intrimning pågår
  • Provgjutningsstart 16 april
  • Därefter produktionsstart samt upprampning

Håkan Setterström VD Arvika Gjuteri

Status Arvika Gjuteri

Projektet fortsätter på ett bra sätt och gjuteriet är nu städat och återuppbyggnaden har påbörjats.

Nedan hittar du den senaste uppdateringen:

Nu och fram till december 2020                                                  Installation av media, kontrollrum etc.
Oktober 2020                                                                              Nytt tak uppfört
December / januari 2020/21                                                       Funktionstestning
Januari 2021                                                                              Torrkörning
Februari 2021                                                                             Produktionsstart och upprampning

Håkan Axelsson, VD Arvika Gjuteri

Beslut är nu fattat angående återuppbyggnaden av Arvika Gjuteri AB.

Planen är att börja provgjuta den 1/12 med succesiv upprampning under Q1 2021.

Det positiva beslutet har möjliggjorts tack vare det goda samarbetet med vårt försäkringsbolag IF.  

Håkan Axelsson, VD Arvika Gjuteri AB

 

Uppdatering efter branden på Arvika Gjuteri

Sanering och rivningsarbetet är nu i full gång och ett stort antal entreprenörer har påbörjat återuppbyggnaden.
Målsättningen är att vara igång igen 1/10 2020.

Det förs en bra dialog med samtliga våra kunder för att på bästa sätt överbrygga den uppkomna situationen.

En stark projektorganisation är etablerad i nära samarbete med vårt försäkringsbolag IF och vi kommer att kontinuerligt rapportera om statusen i arbetet.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Håkan Axelsson, VD
hakan.axelsson@arvikagjuteri.se Tel: 072-3778801

Robert Ahlgren, Platschef
robert.ahlgren@arvikagjuteri.se Tel: 070-5383201