Nyheter

Beslut är nu fattat angående återuppbyggnaden av Arvika Gjuteri AB.

Planen är att börja provgjuta den 1/12 med succesiv upprampning under Q1 2021.

Det positiva beslutet har möjliggjorts tack vare det goda samarbetet med vårt försäkringsbolag IF.  

Håkan Axelsson, VD Arvika Gjuteri AB

 

Uppdatering efter branden på Arvika Gjuteri

Sanering och rivningsarbetet är nu i full gång och ett stort antal entreprenörer har påbörjat återuppbyggnaden.
Målsättningen är att vara igång igen 1/10 2020.

Det förs en bra dialog med samtliga våra kunder för att på bästa sätt överbrygga den uppkomna situationen.

En stark projektorganisation är etablerad i nära samarbete med vårt försäkringsbolag IF och vi kommer att kontinuerligt rapportera om statusen i arbetet.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Håkan Axelsson, VD
hakan.axelsson@arvikagjuteri.se Tel: 072-3778801

Robert Ahlgren, Platschef
robert.ahlgren@arvikagjuteri.se Tel: 070-5383201