Status Arvika Gjuteri

Projektet fortsätter på ett bra sätt och gjuteriet är nu städat och återuppbyggnaden har påbörjats.

Nedan hittar du den senaste uppdateringen:

Nu och fram till december 2020                                                  Installation av media, kontrollrum etc.
Oktober 2020                                                                              Nytt tak uppfört
December / januari 2020/21                                                       Funktionstestning
Januari 2021                                                                              Torrkörning
Februari 2021                                                                             Produktionsstart och upprampning

Håkan Axelsson, VD Arvika Gjuteri

Status Arvika Gjuteri

The project proceeds in a good way and the foundry is now cleaned up and the reconstruction have started.

Below you can find the latest update:

Now until December 2020                                 Installation of media, control rooms etc
October 2020                                                     New roof erected
December/January 2020/21                              Functional testing
January 2021                                                    Dry run
February 2021                                                  Production start and ramp up

Håkan Axelsson, MD Arvika Gjuteri

A decision has now been made regarding the rebuilding of Arvika Gjuteri AB

The plan is to start test casting on 1/12 with a ramp-up during Q1 2021.

The positive decision has been made possible thanks to the good cooperation with our insurance company IF.

Håkan Axelsson, Managing Director Arvika Gjuteri AB

Beslut är nu fattat angående återuppbyggnaden av Arvika Gjuteri AB.

Planen är att börja provgjuta den 1/12 med succesiv upprampning under Q1 2021.

Det positiva beslutet har möjliggjorts tack vare det goda samarbetet med vårt försäkringsbolag IF.  

Håkan Axelsson, VD Arvika Gjuteri AB

 

Update after the fire at Arvika Gjuteri

The decontamination and demolition work is now in full swing and a large number of contractors have started the reconstruction. The goal is to be up and running again 1/10 2020.

A good dialogue is held with all our customers in order to best handle the situation.

A strong project organization is established in close cooperation with our insurance company IF and we will continuously report on the status of the work.

For further information, please contact:

Håkan Axelsson, Managing Director
hakan.axelsson@arvikagjuteri.se Tel: 072-3778801

Robert Ahlgren, Site Manager
robert.ahlgren@arvikagjuteri.se Tel: 070-5383201

Uppdatering efter branden på Arvika Gjuteri

Sanering och rivningsarbetet är nu i full gång och ett stort antal entreprenörer har påbörjat återuppbyggnaden.
Målsättningen är att vara igång igen 1/10 2020.

Det förs en bra dialog med samtliga våra kunder för att på bästa sätt överbrygga den uppkomna situationen.

En stark projektorganisation är etablerad i nära samarbete med vårt försäkringsbolag IF och vi kommer att kontinuerligt rapportera om statusen i arbetet.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Håkan Axelsson, VD
hakan.axelsson@arvikagjuteri.se Tel: 072-3778801

Robert Ahlgren, Platschef
robert.ahlgren@arvikagjuteri.se Tel: 070-5383201