HANDFORMNING

Arvika Handformningsgjuteri är en integrerad del av Arvika Gjuteri med fokus på produkter för prototyper och reservdelar, i grå- och segjärn. Verksamheten startades 1993, först som ett fristående bolag, för att därefter integreras i gjuteriet. Genom sin flexibilitet kan handformningsgjuteriet bistå kunder inom ett område där maskinformningsgjuteriet inte har samma möjligheter.

Produktionen är inriktad på enstycks- och kortserieproduktion med en årskapacitet på ca 120-170 ton per år och möjlighet att gjuta komponenter på upp till 500kg. Gjutningen sker i formar utförda i furansand och med kärntillverkning i cold- eller hotbox.

Kunderna är i huvudsak den tunga fordons- och verkstadsindustrin och typiska produkter är avgassamlarrör, fästen, pump- och termostathus.
För att få veta mer om vilka möjligheter som finns, vänligen se information under kontakt/försäljning.