FÖRETAGET

Produktionen vid Arvika Gjuteri startade 1971 och innefattar gjutning och bearbetning av komponenter i seg- och gråjärn. Genom ett stort kontaktnät av specialister kan vi även erbjuda produkter med speciella krav på exempelvis induktionshärdning, ED/Pulverlackering samt montering.

Arvika Gjuteri ingår i Swedish Powertrain som ägs av Sibbhultsverken Group och LEAX Group. Inom koncernen finns lång erfarenhet av gjutna och bearbetade komponenter till tung fordonsindustri med mera.

Företaget har idag tillstånd att producera ca 35 000 ton gjutgods, historiskt har nivån legat på ca 25 000 ton per år. Genom ett intensivt investeringsprogram har vi i dagsläget ett modernt smältverk vilket står rustat att klara både dagens och morgondagens krav på kvalitet och tillgänglighet.

Arvika Gjuteri består av ett maskinformningsgjuteri och täcker in större delen av en komponents livscykel. Seriestorlekar för maskinformat gods börjar vid ca 1 000 enheter per år, beroende på design, och sträcker sig bortom 100 000. Storleken på vår flaska är 1375x975x390/390mm (54,13’’x38,38’’x15,35’’/15,35’’) i vilken vi klarar att producera vikter nära 400kg.

Verksamheten är certifierat enligt ISO 14001 (miljö) och ISO/TS 16949 (kvalitet). Huvuddelen av produkterna är gjutningsmässigt komplexa och kärnintensiva med högt ställda krav på gjutprecision.

Bearbetning av gjutgods sker i vår egen koncern eller hos annan underleverantör. Fokus är att använda den mest lämpade bearbetaren för den aktuella komponenten och således skapa högsta effektivitet och kvalitet i produkten.